Eye for Special Education

Supporting the visually impaired

 

 

Eye for Special Education (ESE) is een stichting in oprichting, die het onderwijs aan blinde en slechtziende scholieren en studenten in Zambia ondersteunt. ESE richt haar projecten op individuele scholen, waarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van de school. Momenteel is er één school waar ESE ondersteuning zal gaan bieden in de vorm van:

 

1.      Het aanleveren van aangepaste leer-, sport- en spelmaterialen, zoals braille leerboeken, braille papier, leesloepen, aangepast rekenmateriaal, taststokken, voetballen (met een belletje erin) en indien er elektriciteit is; computers met aangepaste (sprekende) software en braille leesregels.

2.      Het geven van trainingen in het gebruik en onderhoud van deze materialen. ESE zal daarnaast veel zorg besteden aan de overdracht door docenten, opdat kennis en vaardigheden op frequente basis worden doorgegeven aan nieuwe scholieren en studenten.

3.      Het opzetten van een lokaal en zelfsturend netwerk, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken instanties en personen. Transportlijnen en contactpersonen zullen door ESE in een netwerk worden samengebracht, opdat de toekomstige aanvoer van materialen zelfstandig door het netwerk gecoördineerd kan worden.

 

Het doel van de stichting is dat de blinde en slechtziende scholieren en studenten net als hun ziende medestudenten, zelfstandig en volwaardig kunnen meedraaien in het onderwijs.

De financiering van het project zal geheel door ESE zelf worden verzorgd. ESE biedt geen steun in de vorm van financiën.

 

Nicole Faithfull en Daniel Peters zijn ruim 2 jaar werkzaam geweest in Zambia. Daniel promootte duurzame landbouw in Zuidelijk en Oost Afrika, Nicole was projectcoördinator op een hogeschool voor speciaal onderwijs. Middels haar werkzaamheden hebben verscheidene projecten voor blinde en slechtziende scholieren en studenten kunnen opstarten (zie foto’s). Deze periode in Afrika is de aanleiding geweest voor het oprichten van stichting ESE.

 

Kijk voor meer informatie zo nu en dan op www.eyeforspecialeducation.nl, deze website zal zeer binnenkort de lucht in gaan!